Home

UW WERELD IS MÍJN INSPIRATIE
image

Al bijna 20 jaar geef ik als professioneel dichter acte de présence op informatieve bijeenkomsten, variërend van Zorgcongressen, tot Masterclassses Complexe Infrastructuur. Ik open deze bijeenkomsten, onderbreek ze of sluit ze af. Altijd met onverwachts toepasselijke gedichten en eigenzinnige gedachten: ik ben dan inspirator, meedenker, omdenker en tegendenker tegelijk.

Productdimensie van de poëzie

Van de cirkel de bol
Van de leegte het hol

Niet alleen laat ik míjn gedachten over uw wereld gaan: úw wereld neem ik vervolgens weer mee in nieuw werk. Doordat ik in de loop der jaren veel congressen en symposia heb bijgewoond en me voor allerlei lyrische schrijfopdrachten heb ingelezen in een breed spectrum aan onderwerpen, heb ik een kapstok ontwikkeld waar ik weer makkelijk nieuwe onderwerpen aan op weet te hangen, zodat er een bijzondere geïntegreerde wereld ontstaat: mijn gedachtenwereld, die ik graag met u deel. Ik mag mij met recht professioneel buitenstaander noemen.

Mijn favoriete onderwerpen zijn: de kwantum-wetenschap, de wereld van het ontwikkelen, wonen en werken, de periode Fin de Siècle – WO I, water, technologie, de informatiemaatschappij — resulterend in: wie zijn wij en waarom zijn we zo geworden zoals we zijn geworden. Me dunkt dat dit precies samenvalt met het onderwerp van úw bijeenkomst, en anders laat ik het zelf samenvallen of hang ik ter plekke een nieuwe jas aan mijn lyrische kapstok.

*

we gaan gehuld
in heuse personages   

gedragen ons precies
zoals we denken  

dat mensen als wij
dat horen te doen  

onherkenbaar bijna  

zien we onszelf voorbijgaan
in spiegelende ruiten   

waarachter een magnifiek
voorgestelde wereld  

zich buiten ons om   

als werkelijkheid
manifesteert 

Ruben van Gogh
Uit: NIKOLA – a Techno Opera in 4D Sound
Zie: http://vimeo.com/76139103